Uncategorized

Contact

Om aan het doel van deze site te voldoen maak ik gebruik van divers materiaal. Daarbij speelt het verzamelen van oude opnamen van preken (cassettebandjes etc) een grote rol.Ik verneem graag van u, bezoeker, of u in het bezit bent van artikelen of preken die niet op deze site staan en die volgens u daarop wel een plaats verdienen.Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van deze site kunt u bij mij terecht. Elke inbreng

Curriculum Vitae

Naam : Gijsbertsen  Voornaam : Bart(us)  Adres : Esdoornhof 303      8266 GJ Kampen Geboren : 06.09.1951 Bennekom Burg.staat : Gehuwd met A.L.W. (Anneke) Moll sedert 01.06.1973 Opleiding : Gymnasium-alpha 1971 Ede      Theologie 1976 Rijksuniversiteit Utrecht Kinderen : Robert J. (1974)      Bart C. (1976)      Stefan D. (1979)      Mattias T. (1985)   E-mail adres : b.gijsbertsen@planet.nl Arbeidsverleden: 1977-1981   Herv. predikant te Herwijnen 1981-1989   Herv. predikant te

De terugkeer van de mens

De terugkeer van de mens De terugkeer van de mens,uit de ban van het cartesiaanse denken. Essays over waarden en normen Onder redactie van Bart Gijsbertsen en Jan Willem Kirpestein. In allerlei kringen wordt opnieuw gediscussieerd over normen en waarden. “Ethiek in opkomst”, kopte een dagblad onlangs zelfs. Lange tijd is dit gesprek in onze cultuur taboe geweest. Maar er is breed in onze samenleving een gevoel ontstaan, dat we bij alle ontwikkelingen en verworvenheden

Dr. F. de Graaff

Hartelijk welkom op deze bijzondere pagina. Hier wordt gewerkt aan het beschikbaar stellen van een paar honderd preken van ds. Frank de Graaff (1918-1993). Die worden vanaf cassette ‘gedigitaliseerd’; De Graaff zelf zou overigens van dat ‘digitaliseren’ gegruwd hebben, bang dat dan ‘de ziel’ eruit gaat. Frank de Graaff was indertijd predikant te Well en Ammerzoden, Apeldoorn, Rotterdam en Hattem. Hoezo verschijnen zijn preken nu op mijn website? Mijn zus Janny heeft een tijd van haar

Genealogie

Het leek me leuk om één van mijn voorouders ‘in te kleuren’. Ik heb gekozen voor Nicolaes Swagers, burger van Utrecht en grutter van beroep, rechtstreekse voorvader van mijn moeder. Aan de hand van allerlei data en akten liep ik zijn leven na. De uitkomst verraste me. Nicolaes zelf was eigenlijk maar heel even in beeld, zijn vrouw echter zoveel te langer. Voor het hele overzicht klikt u op onderstaande eerste pagina.  

Home-5

Hartelijk welkom op deze site! U vindt hier informatie over mijn activiteiten in kerk en maatschappij.  Hiermee hoop ik enigszins tegemoet te komen aan verzoeken om publicatie van lezingen, preken en artikelen. Wat betreft de preken gaat het om veel audio-materiaal. Via mijn twitter-account deel ik regelmatig iets van mijn dagelijkse activiteiten. Interessante links naar andere websites: joods-christelijke-dialoog.nlHenk VreekampOmrekenen Hebreeuwse kalenderchabad.orgstichtingpardes.nl4worlds.org U wordt bij dezen van harte uitgenodigd om deze site nu verder te verkennen.Reacties zijn

Israël leesrooster

Het Israël-leesrooster is een spin-off van een project van prof.dr. Jaap van der Laan (Verschenen als: Elementaire bijbellezingen; nieuw leesrooster voor de Eredienst; 2004). Het is gepubliceerd in het blad ‘Israël en de Kerk’, tijdschrift voor bijbelse bezinning en toerusting van de christelijke gemeente, Nijkerk maart 2006. Het betreft een eenjarig preekrooster, bedoeld voor predikanten die zich een jaar lang expliciet willen concentreren op de verhouding kerk en Israël; of anders gezegd de verhouding ‘Nieuwe

Jezus

De ‘Calvaire de Tronoën’, de oudste van Bretagne (ca 1450). Het leven van Jezus rondom in graniet gebeiteld.

Kerk

Via deze pagina hebt u toegang tot meditaties, theologische artikelen, preken (audio) en de tekst van een aantal publicaties. {modal images/plaatjes/glasinloodraam.gif|title=Gebrandschilderd raam in de kerk van Tréhorenteuc, Bretagne}{/modal}Gebrandschilderd raam in de kerk van Tréhorenteuc, Bretagne Overzicht van belangrijkste data en functies in de kerk: 1977-1981  Predikant te Herwijnen  1981-1989 Predikant te ‘s-Gravendeel  1989-1994 Predikant te Zoetermeer  1994-2016 Predikant te Kampen 1977-1981 Lid Classicale Zendingscommissie Zaltbommel  1981-1989   Voorzitter Classicale Zendingscommissie Dordrecht   1992-1994 Oprichter en

Kerkdiensten

In deze map bevinden zich digitaal opgeslagen kerkdiensten. De meeste van deze werden gehouden in het Open Hof te Kampen. Ze zijn zowel op datum als op bijbelgedeelte geselecteerd om voor u het zoeken gemakkelijk te maken. Wanneer u een dienst selecteert verschijnen op het scherm enkele gegevens van de desbetreffende dienst en heeft u de gelegenheid het geluidsbestand te beluisteren c.q. te downloaden. De orde van de dienst wordt in een tekstbestand meegegeven. U

Kerkdiensten op datum

   Hieronder staan gehouden diensten Datum Schriftgedeelte Thema 15 mei 1977 Jesaja 41:1-14 Wees niet verbaasd 10 februari 1980 Markus 5:21-43 De blauwe draad 9 november 1980 Jacobus 4:7a Gehuwd 27 september 1981 2 Korinthe 4:5 Met beroep op het Woord alleen 31 december 1981 Deuteronomium 8:2 Om te weten wat er in uw hart is 30 mei 1982 Joël 3: 18 Waterstromen 15 augustus 1982 Esther 1-4 De Naam verzwijgen 22 augustus 1982 Esther

Maatschappij

Via deze pagina hebt u toegang tot artikelen en publicaties in het kader van mijn maatschappelijke activiteiten als consultant en dialoogfacilitator.    De kathedraal van Chartres Sinds 2016 organiseer ik samen met mijn vriend Jan Willem Kirpestein uitstapjes naar de kathedraal van Chartres. Met een klein gezelschap verblijven we daar een weekend en we vertellen u daar van alles over de geestelijke achtergrond van deze bijzondere kathedraal. De reacties van alle deelnemers in de afgelopen jaren zijn

Meditaties

Overzicht meditaties 1. De blauwe draad 2. De roeping van Samuël 3. De roeping van Jezus 4. Bethlehem: Plaats van licht en donker? 5. ‘Wilhelmus van Nassouwe’ 6. Het geweld van Amelek 7. Honderddrieduizend namen 8. Geloven maakt realistisch 9. Loofhuttenfeest 10. De zogenaamde verwerping van Israël 11. “Bindt d’offerdieren dan met touwen…”??? 12. Psalm 1 13. Onder de vijgeboom 14. Jezus als mysticus 15. Spiegels of vensters? 16. De verbondenheid met de ontslapenen 17.

Synagogaal leesrooster

Op deze pagina’s treft u de vruchten aan van de zogenoemde Leerdiensten Tora en Evangelie te Kampen; sinds 2012 gehouden op de dag na de sabbat op de locatie Open Hof. In deze diensten wordt de lezing van de Sidra van de sabbat voorafgaand aan die zondag centraal gesteld. Onderstaand treft u het synagogaal leesrooster aan met alle Sidrot. Waar dat van toepassing is wordt aangegeven of (een gedeelte uit) een Sidra in de leerdienst-series

Theologische beschouwingen

U vindt hier een aantal lezingen of opstellen zoals die in de loop der tijd zijn gehouden of geschreven. Het meeste hiervan komt in een of andere vorm ook terug in de publicaties.

Tora en Evangelie

                                                 

Wie ben ik?

1 van 5 van Bart Gijsbertsen Wie ben ik? INHOUD Inleiding 1. Begin Waar ik opgroeide Roeping Wakker worden Stilte Israël Kelten 2. Kerk Herwijnen; bijbelse theologie ’s-Gravendeel; met een oor naar Israël Zoetermeer; de verhouding kerk en Israël Kampen; Israël en de volkeren 3. Wereld Rotterdam. De terugkeer van de mens Utrecht. Encounter of worldviews Kampen. De Kleine Prins Putten. Diving into the deep Leusden. Existentiële dialoog 4. Njupeskär 2 van 5 van Bart